Καρότσες

tow truck flatbeds ok800 bim mosxos 02
tow truck flatbeds ok800 bim mosxos 03
tow truck flatbeds ok800 bim mosxos 04
tow truck flatbeds ok800 bim mosxos 01
tow truck flatbeds ok800 bim mosxos 05

OK-800

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 4500 mm x 2200 mm/ 6000 mm x 2500 mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • 2 τρύπες στο πίσω μέρος της καρότσας για την τοποθέτηση ράουλου για την πλάγια έλξη με τον εργάτη
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • Χειροκίνητη μετακίνηση εργάτη ελκτικής ικανότητας 4000 kg, 25 m συρματόσκοινο, διαμ. 10 mm, με γάντζο ασφαλείας και ράουλα οδήγησης συρματόσκοινου
 • 2 εμπρός στοπ οχήματος
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικό σε όλο το μήκος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 8000 kg
 • Μηχανισμός στο πίσω μέρος του οχήματος (ψαλίδι) για ανύψωση του μπροστινού άξονα του 2ου ρυμουλκούμενου οχήματος με ανυψωτική ικανότητα 1500kg
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για την ανύψωση του μηχανισμού στο πίσω μέρος
 • Βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης του ψαλιδιού
 • Βαλβίδα ασφαλείας στον κύλινδρο έκτασης του τηλεσκοπικού βελονιού του ψαλιδιού
 • Σημεία πρόσδεσης ανά μέτρο
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • Λειτουργία εργάτη χειροκίνητη αλλά και με καλώδιο 8 m
 • Υδραυλική αντλία 50 lt
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-5 κινήσεις
 • Υδραυλική μετακίνηση εργάτη

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 01
tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 02
tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 03
tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 04
tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 05
tow truck flatbeds ok4002 bim mosxos 06

OK-400_2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα με όροφο κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 4500 mm x 2200 mm/ 6000 mm x 2500 mm- δεύτερο πάτωμα 4000mm-2350mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • 2 τρύπες στο πίσω μέρος της καρότσας για την τοποθέτηση ράουλου για την πλάγια έλξη με τον εργάτη
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • Χειροκίνητη μετακίνηση εργάτη ελκτικής ικανότητας 4000 kg, 25 m συρματόσκοινο, διαμ. 10 mm, με γάντζο ασφαλείας και ράουλα οδήγησης συρματόσκοινου
 • 2 εμπρός στοπ οχήματος
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για την λειτουργία του ορόφου
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικό σε όλο το μήκος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 4000 kg για το πρώτο πάτωμα/ 2700kg για τον όροφο
 • Μηχανισμός στο πίσω μέρος του οχήματος (ψαλίδι) για ανύψωση του μπροστινού άξονα του 2ου ρυμουλκούμενου οχήματος με ανυψωτική ικανότητα 1500kg
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για την ανύψωση του μηχανισμού στο πίσω μέρος
 • Βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης του ψαλιδιού
 • Βαλβίδα ασφαλείας στον κύλινδρο έκτασης του τηλεσκοπικού βελονιού του ψαλιδιού
 • Σημεία πρόσδεσης ανά μέτρο
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • Λειτουργία εργάτη χειροκίνητη αλλά και με καλώδιο 8 m
 • Υδραυλική αντλία 50 lt
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-5 κινήσεις
 • Υδραυλική μετακίνηση εργάτη

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 01
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 02
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 03
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 04
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 05
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 06
tow truck flatbeds ok400s bim mosxos 07

OK-400 S

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 4500 mm x 2200 mm/ 6000 mm x 2500 mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • 2 τρύπες στο πίσω μέρος της καρότσας για την τοποθέτηση ράουλου για την πλάγια έλξη με τον εργάτη
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • Χειροκίνητη μετακίνηση εργάτη ελκτικής ικανότητας 4000 kg, 25 m συρματόσκοινο, διαμ. 10 mm, με γάντζο ασφαλείας και ράουλα οδήγησης συρματόσκοινου
 • 2 εμπρός στοπ οχήματος
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικό σε όλο το μήκος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 4000 kg
 • Μηχανισμός στο πίσω μέρος του οχήματος (ψαλίδι) για ανύψωση του μπροστινού άξονα του 2ου ρυμουλκούμενου οχήματος με ανυψωτική ικανότητα 1500kg
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για την ανύψωση του μηχανισμού στο πίσω μέρος
 • Βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης του ψαλιδιού
 • Βαλβίδα ασφαλείας στον κύλινδρο έκτασης του τηλεσκοπικού βελονιού του ψαλιδιού
 • Σημεία πρόσδεσης ανά μέτρο
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • Λειτουργία εργάτη χειροκίνητη αλλά και με καλώδιο 8 m
 • Το πίσω μέρος της καρότσας μπορεί να πάρει κλίση για την επίτευξη καλύτερης γωνίας φόρτωσης
 • Υδραυλική αντλία 50 lt
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-5 κινήσεις
 • Υδραυλική μετακίνηση εργάτη

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 01
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 02
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 03
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 04
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 05
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 06
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 07
tow truck flatbeds ok400 classics bim mosxos 08

OK-400 Classic

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 4500 mm x 2200 mm/ 6000 mm x 2500 mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • 2 τρύπες στο πίσω μέρος της καρότσας για την τοποθέτηση ράουλου για την πλάγια έλξη με τον εργάτη
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • Χειροκίνητη μετακίνηση εργάτη ελκτικής ικανότητας 4000 kg, 25 m συρματόσκοινο, διαμ. 10 mm, με γάντζο ασφαλείας και ράουλα οδήγησης συρματόσκοινου
 • 2 εμπρός στοπ οχήματος
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικό σε όλο το μήκος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 4000 kg
 • Μηχανισμός στο πίσω μέρος του οχήματος (ψαλίδι) για ανύψωση του μπροστινού άξονα του 2ου ρυμουλκούμενου οχήματος με ανυψωτική ικανότητα 1500kg
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για την ανύψωση του μηχανισμού στο πίσω μέρος
 • Βαλβίδες ασφαλείας στους κυλίνδρους ανύψωσης του ψαλιδιού
 • Βαλβίδα ασφαλείας στον κύλινδρο έκτασης του τηλεσκοπικού βελονιού του ψαλιδιού
 • Σημεία πρόσδεσης ανά μέτρο
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • Λειτουργία εργάτη χειροκίνητη αλλά και με καλώδιο 8 m
 • Υδραυλική αντλία 50 lt
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-5 κινήσεις
 • Υδραυλική μετακίνηση εργάτη

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 01
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 02
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 03
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 04
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 05
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 06
tow truck flatbeds ok100 bim mosxos 07

OK-100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 4500 mm x 2200 mm/ 6000 mm x 2500 mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • Εργάτης ελκτικής ικανότητας 5000 kg/10000kg/20000kg, 25 m συρματόσκοινο, διαμ. 15 mm, με γάντζο ασφαλείας και ράουλα οδήγησης συρματόσκοινου
 • 2 εμπρός στοπ οχήματος
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικό σε όλο το μήκος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 10000 kg
 • Σημεία πρόσδεσης ανά μέτρο
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • Υδραυλική αντλία 60 lt
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-5 κινήσεις
 • Υδραυλική μετακίνηση εργάτη

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

tow truck flatbed mb70 bim mosxos 01
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 02
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 03
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 04
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 05
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 06
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 07
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 08
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 09
tow truck flatbed mb70 bim mosxos 10

MB-70

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ανακλινόμενη πλατφόρμα για μοτοσικλέτες κατασκευασμένη από μέταλλο S275jr
 • Διαστάσεις 3000 mm x 1800 mm/ 3500 mm x 2000 mm
 • Χειριστήρια προστατευμένα σε μεταλλικό κυτίο
 • Αντιολισθητικό δάπεδο
 • 12v ηλεκτρική υδραυλική αντλία
 • Μεταλλικά ντουλάπια με κλειδαριά
 • 3 θέσεις για ασφάλιση-δέσιμο της μοτοσικλέτας
 • 2 υδραυλικοί κύλινδροι για ανύψωση της πλατφόρμας
 • Υδραυλικός κύλινδρος για έκταση της πλατφόρμας  
 • Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους κυλίνδρους
 • Μεταλλικό ντουλάπι στο πλάι του οχήματος (αν υπάρχει χώρος)
 • Ερταλον πλαστικά ράουλα στο πίσω μέρος της πλατφόρμας για καλύτερη κύλιση
 • Ικανότητα φόρτωσης 700 kg
 • Μεταλλικός προφυλακτήρας στο πίσω μέρος
 • CE πιστοποίηση

Προαιρετικά*

 • Ασύρματος χειρισμός 1-3 κινήσεις

* Ο κατάλογος των προαιρετικών είναι ανεξάντλητος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε EXTRA θέλετε να τοποθετήσετε στην πλατφόρμα σας. Όλα είναι εφικτά.

Η πλατφόρμα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις του οχήματος του πελάτη