Καλαθοφόρα

Τα καλαθοφόρα της Β.Ι.Μ ΜΟΣΧΟΣ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά που τοποθετούνται σε οχήματα (ΑΚ series), και αυτά που τοποθετούνται σε τρέιλερ (ΑΚΤ series). Όπως όλα τα μηχανήματα μας, σχεδιάζονται σε 3D Cad Software, προκειμένου να καλύψουν όλες τις ανάγκες των πελατών μας και παράλληλα να είναι ασφαλή, οικονομικά προσιτά, γρήγορα και εύκολα στη χρήση τους.

Σύστημα Ασφαλείας

Για τη διασφάλιση, όχι μόνο της εύρυθμης αλλά και της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων μας, η Β.Ι.Μ ΜΟΣΧΟΣ εγκαθιστά σε αυτά συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, κάθε μηχάνημα διαθέτει βαλβίδες φρένου σε όλους τους κυλίνδρους και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας για τη διακοπή λειτουργίας του μηχανισμού σε περίπτωση αστάθειας. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη ΜΗ λειτουργίας του καλαθιού σε περίπτωση που δεν πατήσουν τα ποδαρικά στο έδαφος. Τέλος, ο ανυψωτικός μηχανισμός διαθέτει χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας, για το κατέβασμα του μηχανισμού σε περίπτωση βλάβης, και σύστημα για την αυτόματη οριζοντίωση του καλαθιού.

Όλα τα μηχανήματα μας είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, στο 3D CAD Software και φέρουν CE.

Όλα τα μηχανήματα της Β.Ι.Μ ΜΟΣΧΟΣ σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες των πελατών της και, γι’ αυτό, μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με αυτές.

Οι τύποι των μηχανημάτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικοί.

Επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιστοποιημένους τύπους μηχανημάτων που διαθέτουμε, είτε για να  σχεδιάσουμε μαζί τον ανυψωτικό μηχανισμό που θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεση σας.

ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ