Διασκορπιστές Άλατος

Οι σειρά μηχανημάτων διασκόρπισης άλατος της Β.Ι.Μ. ΜΟΣΧΟΣ παρέχει πολλούς διαφορετικούς τύπους κατάλληλους για όλα τα οχήματα. Η εταιρεία, σχεδιάζει και κατασκευάζει εξ ολοκλήρου μικρά μηχανήματα διασκορπισμού άλατος για φορτηγάκια 4x4 (pick up),αλλά και μεγαλύτερα, που τοποθετούνται σε φορτηγά (SS Series) και τρακτέρ (SSL Series).

 Όλες οι αλατιέρες λειτουργούν με μηχανή βενζίνης, εκτός από αυτές που τοποθετούνται σε τρακτέρ, που λειτουργούν με τη χρήση των υδραυλικών λαδιών του τρακτέρ.

Οι αλατιέρες διαθέτουν σύστημα για τη φόρτωση του αλατιού χωρίς τη χρήση φορτωτή.