Σειρά ST

ST-VS3.2

Μήκος Λεπίδας
3200 mm
Εκχιονισμός με 30 Βαθμούς
2850 mm
Βάρος
1400 kg
Μέγιστο Ύψος
900 mm
Εκχιονισμός σε Θέση V
2800 mm

ST-VS3

Μήκος Λεπίδας
3000 mm
Εκχιονισμός με 30 Βαθμούς
2700 mm
Βάρος
1200 kg
Μέγιστο Ύψος
900 mm
Εκχιονισμός σε Θέση V
2650 mm

ST-V3.2

Μήκος Λεπίδας
3200 mm
Εκχιονισμός με 30 Βαθμούς
2800 mm
Βάρος
1200 kg
Μέγιστο Ύψος
900 mm
Εκχιονισμός σε Θέση V
2700 mm

ST-V3

Μήκος Λεπίδας
3000 mm
Εκχιονισμός με 30 Βαθμούς
2650 mm
Βάρος
1000 kg
Μέγιστο Ύψος
900 mm
Εκχιονισμός σε Θέση V
2600 mm

ST-ST

Βάρος
800 kg
Μέγιστο Ύψος
800 mm
Εκχιονισμός σε Θέση V
2700 mm