Κουβάδες Τσαπάκια

Η επιχείρηση Β.Ι.Μ. ΜΟΣΧΟΣ παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να τοποθετήσουν, εφόσον το επιτρέπει το όχημα τους, τσαπάκι και κουβά στο ίδιο τρακτέρ.

*Ο ιδανικός τύπος μηχανήματος για εσάς εξαρτάται και από τους ίππους του τρακτέρ στο οποίο, αυτό πρόκειται να τοποθετηθεί. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα τσαπάκια και όλοι οι κουβάδες σε όλα τα οχήματα.

 

excavators buckets for tractors bim mosxos 01
excavators buckets for tractors bim mosxos 02
excavators buckets for tractors bim mosxos 03
excavators buckets for tractors bim mosxos 04
excavators buckets for tractors bim mosxos 05
excavators buckets for tractors bim mosxos 06

Τσαπάκια και κουβάδες