Αναδιπλούμενοι Γερανοί

Οι Αναδιπλούμενοι Γερανοί της εταιρείας Β.Ι.Μ ΜΟΣΧΟΣ τοποθετούνται επάνω σε οχήματα και διατίθεται σε πολλούς τύπους, σχεδιασμένους για να καλύψουν κάθε είδους ανάγκη. Η ανυψωτική τους ικανότητα, μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 15 τόνους.

*Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, καθορίζονται οι τύποι του αναδιπλούμενου γερανού που μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την επιχείρηση, προκειμένου να προσδιοριστεί ο τύπος του γερανού που, σε αντιστοιχία με το όχημα σας, θα εξυπηρετεί καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.