Κουβάδες

Οι κουβάδες για τρακτέρ της Β.Ι.Μ ΜΟΣΧΟΣ (ΚΤ Series), είναι δύο ειδών, με "δόντια" ή ίσιοι, και προορίζονται για κάθε είδους εργασία φορτοεκφόρτωσης με ανυψωτική ικανότητα στο έδαφος έως και 2200 kg.

Ο ιδανικός τύπος μηχανήματος για εσάς εξαρτάται και από τους ίππους του τρακτέρ στο οποίο, αυτό, πρόκειται να τοποθετηθεί. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν όλα τα τσαπάκια και όλοι οι κουβάδες σε όλα τα οχήματα.

Όλα τα μηχανήματα μας είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και φέρουν CE.

Οι τύποι των μηχανημάτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι ενδεικτικοί.

Επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πιστοποιημένους τύπους μηχανημάτων που διαθέτουμε, είτε για να  σχεδιάσουμε μαζί τον ανυψωτικό μηχανισμό που θα καλύψει όλες σας τις ανάγκες.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεση σας.

 

**Τα στοιχεία αλλάζουν με βάση το μέγεθος του τρακτέρ. Οι υπολογισμοί αφορούν λειτουργία 195 bar και 50 lt/min. Δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις για τους υπολογισμούς.

buckets for tractors bim mosxos

KT-120

Προτεινόμενο Τράκτερ
+100 hp
Γωνία Κουβά
52 μοίρες
Γωνία Κουβά στο Έδαφος
47 μοίρες
Βάθος Εκσκαφής
0,20 m
Ανυψωτική Ικανότητα στο Έδαφος
2200 kg
Ανυψωτική Ικανότητα στη Διαδρομή
1900 kg
Ταχύτητα Ανύψωσης
4,9 s
Ταχύτητα Αδειάσματος Κουβά
2,3 s
Απόβαρο (Χωρίς Εξαρτήματα)
690 kg
buckets for tractors bim mosxos

KT-70

Προτεινόμενο Τράκτερ
60 - 80 hp
Μέγιστο Ύψος με Οριζόντιο Κουβά
3,70 m
Μέγιστο Ύψος Εκφόρτωσης
3,50 m
Γωνία Κουβά
52 μοίρες
Γωνία Κουβά στο Έδαφος
47 μοίρες
Βάθος Εκσκαφής
0,20 m
Ανυψωτική Ικανότητα στο Έδαφος
1800 kg
Ανυψωτική Ικανότητα στη Διαδρομή
1650 kg
Ταχύτητα Ανύψωσης
4,7 s
Ταχύτητα Αδειάσματος Κουβά
2,1 s
Απόβαρο (Χωρίς Εξαρτήματα)
570 kg
buckets for tractors bim mosxos

KT-40

Προτεινόμενο Τράκτερ
35 - 50 hp
Μέγιστο Ύψος με Οριζόντιο Κουβά
3,30 m
Μέγιστο Ύψος Εκφόρτωσης
3,05 m
Γωνία Κουβά
52 μοίρες
Γωνία Κουβά στο Έδαφος
47 μοίρες
Βάθος Εκσκαφής
0,20 m
Ανυψωτική Ικανότητα στο Έδαφος
1600 kg
Ανυψωτική Ικανότητα στη Διαδρομή
1400 kg
Ταχύτητα Ανύψωσης
3,6 s
Ταχύτητα Αδειάσματος Κουβά
1,5 s
Απόβαρο (Χωρίς Εξαρτήματα)
420 kg
buckets for tractors bim mosxos

KT-30

Προτεινόμενο Τράκτερ
25 - 35 hp
Μέγιστο Ύψος με Οριζόντιο Κουβά
2,45 m
Μέγιστο Ύψος Εκφόρτωσης
2,20 m
Γωνία Κουβά
60 μοίρες
Γωνία Κουβά στο Έδαφος
55 μοίρες
Βάθος Εκσκαφής
0,15 m
Ανυψωτική Ικανότητα στο Έδαφος
730 kg
Ανυψωτική Ικανότητα στη Διαδρομή
630 kg
Ταχύτητα Ανύψωσης
4,5 s
Ταχύτητα Αδειάσματος Κουβά
2,7 s
Απόβαρο (Χωρίς Εξαρτήματα)
220 kg
buckets for tractors bim mosxos

KT-15

Προτεινόμενο Τράκτερ
10 - 18 hp
Μέγιστο Ύψος με Οριζόντιο Κουβά
1,95 m
Μέγιστο Ύψος Εκφόρτωσης
1,60 m
Γωνία Κουβά
35 μοίρες
Γωνία Κουβά στο Έδαφος
25 μοίρες
Βάθος Εκσκαφής
0,15 m
Ανυψωτική Ικανότητα στο Έδαφος
660 kg
Ανυψωτική Ικανότητα στη Διαδρομή
570 kg
Ταχύτητα Ανύψωσης
4,5 s
Ταχύτητα Αδειάσματος Κουβά
2,5 s
Απόβαρο (Χωρίς Εξαρτήματα)
150 kg